• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอคัดค้านการประกาศจัดตั้งเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม เชื่อชาวบ้านได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เตรียมลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน

 วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายประมวล พงศ์ถาวรวราเดช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการพิจารณาเรื่องร้องเรียนขอคัดค้านการประกาศจัดตั้งเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้ นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมด้วยนายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หน.อช.อ่าวสยาม เป็นผู้เข้าร่วมประชุม ส่วนผู้แทนภาคประชาชน มีนายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์ กำนันต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ผู้แทนชาวบ้านต.แม่รำพึง ต.ทรายทอง และสส.ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา สำหรับการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลในการประกาศจัดตั้งเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงข้อคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อกังวลต่าง​ ๆ​ ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งประเด็นต่าง​ๆ​ ที่เกี่ยวข้อง
นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์ กำนัน ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน กล่าวว่า ในพื้นที่ ต.แม่รำพึง มีการดำเนินวิถีชีวิตแบบชุมชนมานาน การประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามประชาชนในพื้นที่ก็กังวลว่าจะเป็นการกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งในพื้นที่มีทั้งการทำประมง การปศุสัตว์ อาชีพเกษตรกรรม การทำอุตสาหกรรมเหล็ก และอีกหลายอาชีพ ซึ่งการประกาศอุทยานแห่งชาติ อาจจะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือส่งผลกระทบต่าง​ ๆ​ กับคนในพื้นที่ได้ อีกทั้งเมื่อประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติแล้ว ประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปทำกินประกอบอาชีพในพื้นที่อุทยานได้หรือไม่ เพราะเกรงจะรุกล้ำพื้นที่อุทยานแล้วผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามบางพื้นที่ที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ชาวบ้านเองก็ได้ดูแลทรัพยากร​ธรรมชาติให้อยู่แล้ว จึงมีบางส่วนยังไม่เข้าเข้าใจว่าทำไมถึงต้องประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ
ด้าน นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า การประกาศอุทยานแห่งชาติฯ ก็เป็นสมบัติของชาติ ซึ่งการประกาศอุทยานแห่งชาติ ก็เป็นการเกื้อหนุนเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชุมชนในพื้นที่ ซึ่งกรมอุทยานฯ​ พร้อมให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกันระหว่างพื้นที่อุทยานแห่งชาติและชุมชนระแวกใกล้เคียง ให้มีการร่วมกันพัฒนาสาธารณูปโภคหรือกิจกรรมนันทนาการ เช่น การจัดสวนสาธารณะ เลนปั่นจักรยาน ทางวิ่งออกกำลังกาย และขอยืนยันว่าทางกรมฯ​ จะลงพื้นที่ชี้แจง ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้ได้คลายข้อสงสัยและกังวลต่างๆด้วย
ขณะที่ นายวีระยุทธ วรรณเลิศสกุล ผู้ตรวจกรมอุทยานฯ กล่าวว่า พื้นที่เตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม แต่เดิมจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นวนอุทยานอยู่แล้ว คือ​ วนอุทยานป่ากลางอ่าว​ และวนอุทยานแม่รำพึง ทั้งนี้ื​ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 นั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ชาวบ้านกังวล แต่ยังช่วยสนับสนุนให้การประกาศดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ สามารถพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับความเจริญในพื้นที่ และจะไม่รบกวนพื้นที่ทำกินของราษฎร อีกทั้งชุมชนจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ไม่ได้ห้ามให้ประชาชนทำมาหากิน เช่น การทำประมงพื้นบ้าน ประชาชนยังสามารถทำกินได้ตามปกติ และยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนยังมีการแบ่งรายได้ให้กับท้องถิ่นด้วย เพราะมีกฎหมายรองรับอย่างถูกต้อง ซึ่งกรมอุทยานฯพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นของประชาชน
นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักอุทยาน กล่าวว่า เห็นควรให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกัน ซึ่งก็ตรงกับความเห็นของ​ ส.ส.ในคณะกรรมการฯที่ประชุม ที่มีความเห็นร่วมกันว่า เพื่อให้การบริการจัดการอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามอย่างมีส่วนร่วม จึงควรมีการจัดแผนการบริหารจัดการร่วมกัน และมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ และพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ซึ่งเตรียมลงพื้นที่พบปะพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เร็ว​ ๆ​นี้
ส่วนนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล คณะกรรมาธิการฯ เห็นควรให้ทุกภาคส่วนมีการทำแผนพัฒนา มีกฎเกณฑ์ร่วมกัน มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการอะไร เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้ยั่งยืนหรือเป็นพื้นที่ต้นแบบ เช่น การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
ผลการประชุมได้สรุปว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอของฝ่ายผู้ร้องเรียนและความเห็นคำชี้แจงของกรมอุทยานฯ เพื่อสรุปและสร้างความเข้าใจในส่วนที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่วนที่มีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกัน โดยกรมอุทยานฯ​ จะได้จัดจนท.ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับ​ หน.อ่าวสยามลงพื้นที่ พบกับผู้นำชุมชนและประชาขนในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมจัดตั้งอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด