• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จับกุมชาวสวนทำไฟลามลุกไหม้เขต อช.ผาแดง จ.เชียงใหม่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายประกาศิต ระวิวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดง กล่าวว่า เมื่อเวลา 19.50 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติผาแดงที่ 4 (โป่งอาง) ได้รับแจ้งเหตุพบไฟไหม้ป่า บริเวณท้องที่บ้านโล๊ะป่าหาญ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประสานสั่งการให้เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าผาแดง และเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจส่วนกลางอุทยานแห่งชาติผาแดง เข้าตรวจสอบพื้นที่ กระทั่งเวลา 20.15 น. เจ้าหน้าที่จึงได้เดินเท้ามาถึงจุดเกิดไฟ พบว่าเกิดไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้างขึ้นยอดเขา ลักษณะการไหม้เป็นรูปตัว U โดยบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่ทำกินของราษฎร จึงสันนิษฐานว่าเป็นการลุกลามจากที่ทำกิน และได้สอบถามไปยังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโล๊ะป่าหาญ และตรวจสอบฐานข้อมูลการทำกินของราษฏรตามมาตรา64 พรบ.อุทยานแห่งชาติ ทราบว่า เป็นแปลงทำกินของนายบุญทรง วงค์จำปา อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 256 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าได้เดินทางไปที่สวนของนายบุญทรงฯ พบนายบุญทรงฯ จึงได้สอบถามเหตุการณ์ว่าเป็นคนจุดไฟเผาป่าในบริเวณจุดเกิดเหตุหรือไม่ นายบุญทรงฯ รับว่าเป็นคนเผาจริง โดยตนได้ทำแนวกันไฟระหว่างป่ากับสวนลำไยและจุดไฟออกจากแนวกันไฟทิศทางมุ่งเข้าป่าเพื่อป้องกันไฟเพื่อป้องกันไฟลามเข้าสวนลำไย เมื่อจุดแล้วไม่สามารถควบคุมไฟไว้ได้จนลุกลามขึ้นสันดอย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายบุญทรงมายังที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบหาพยานแวดล้อมต่าง ๆ ตรวจสอบพื้นที่ที่เสียหาย จำนวน 24-0-32 ไร่ และสอบปากคำการกระทำผิดดังกล่าวแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 36 ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติผาแดง โดยแจ้งการกระทำผิดดังนี้ กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ฐาน “เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่าหรือ โดยไม่ได้รับอนุญาตและมาตรา 72 พระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐาน “เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ” และมาตรา 31 ตามพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19 (1) “เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม และมาตรา มาตรา 20 บุคคลซึ่งเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด และมาตรา 47 กระทำผิดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เรื่องกำหนดเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และตามประกาศอุทยานแห่งชาติผาแดง ฉบับลงวันที่ 31 มกราคม 2567 เรื่องห้ามเข้าไปในเขตป่าอุทยานแห่งชาติผาแดง และส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.นาหวาย ดำเนินคดีต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด