• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พล.ต.อ.พัชรวาท สั่งแก้ไขปัญหาลิงเขาตะเกียบและเขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน มอบกรมอุทยานฯ ลงนามข้อตกลงร่วมเทศบาลเมืองหัวหินเตรียมย้ายลิง

วันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย​ นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายสมเจตน์ จันทนา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ณ เทศบาลเมืองหัวหิน
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ​​พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าโดยเฉพาะลิงแสมที่ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน โดยวันนี้ได้จัดให้มีการลงนามความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติฯ กับเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งเกิดจากความตระหนักถึงปัญหาลิงแสมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ สร้างผลกระทบทั้งด้านการดำรงชีวิต ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นอย่างมาก ซึ่งลิงแสมเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมมือกันดำเนินการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ด้วยการทำหมันอย่างเป็นระบบและตามหลักวิชาการ การสร้างกรงพักพิงลิงสำหรับเป็นที่ปรับพฤติกรรมลิง และนำลิงที่ได้รับการทำหมันแล้วไปไว้ที่กรงพักพิงลิงเพื่อเตรียมการเคลื่อนย้ายลิงไปในสถานที่ที่เหมาะสมหรือสามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป รวมถึงขณะนี้ทางกรมอุทยานฯ กำลังแก้ไขระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 เพื่อกระจายอำนาจให้พนักงานท้องถิ่นสามารถแก้ไขปัญหาลิงร่วมกับกรมอุทยานฯ ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
สำหรับในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประชากรลิงแสมจำนวนประมาณ 5,000 ตัว ซึ่งในปีนี้ได้มีการสำรวจจำนวนประชากรลิงแสมอย่างเป็นทางการบริเวณเขาตะเกียบและเขาหินเหล็กไฟ นอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองหัวหินได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนกรมอุทยานฯ ในการทำหมันลิงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 และทำหมันลิงไปแล้ว จำนวน 3,300 ตัว เพื่อลดจำนวนประชากรลิงในอนาคต หลังจากทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้แล้ว จะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ ซึ่งก็ต้องขอชื่นชมเทศบาลเมืองหัวหินที่ไม่ได้นิ่งเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด