• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พล.ต.อ.พัชรวาทฯ สั่งที่ปรึกษาและผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่ด่วนแก้ไขปัญหาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จึงได้มอบหมายและสั่งการให้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ร.อ.รชฏ พิสิฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน โดยการก่อสร้างสถานที่ควบคุมพฤติกรรมช้างป่า ซึ่งช้างที่จะนำมากักกันในศูนย์แห่งนี้เป็นช้างป่าที่มีพฤติกรรมเกเรดุร้าย เคยทำร้ายประชาชนจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในพื้นที่ภาคตะวันออก และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
ในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยนายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) จากนั้นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ ได้มอบแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ เร่งรัดในการของบกลางสำหรับจัดจ้างราษฎรในพื้นที่ เพื่อเป็นชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า การจัดสร้างสถานที่ควบคุมพฤติกรรมช้างป่า การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการให้มีการสำรวจประชากรช้างป่า โดยการศึกษาโมเดลแนวทางการแก้ปัญหาจากต่างประเทศ พร้อมทั้งขอให้กำหนดมาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาช้างป่า เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ก่อนเดินทางกลับได้เดินทางไปพบปะกับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัคร และเครือข่ายเฝ้าระวังผลักดันช้างป่า จำนวน 10 เครือข่าย เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ รับทราบปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน หลังจากนั้นได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อบินสำรวจแหล่งน้ำ แหล่งอาหารช้าง คูกันช้าง รั้วกันช้าง ต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด