• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ สรงน้ำพระ เสริมสิริมงคล ร่วมสืบสานสงกรานต์วิถีไทย 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีฯ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำพิธี สรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ ลานชั้น 1 อาคารสืบ นาคะเสถียร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กิจกรรมสรงน้ำพระวันสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาแบบตามวิถีโบราณ ที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวกันของทุกคนได้อย่างชัดเจน ซึ่งการที่ได้มาร่วมกันสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย ยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด