• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

องคมนตรี เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ สบอ.2

วันที่ 16 มีนาคม 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดกิจกรรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) โดยได้รับเกียรติจากพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาช้างป่าโดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพสร้างแนวทางปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังช้างป่ารวมถึงเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องปลอดภัยและเพื่อให้สามารถดำรงชีพได้ตามปกติปลอดภัยจากการถูกช้างป่าทำร้าย เพื่อเพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อมเจ้า โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่า เข้าร่วม 15 ชุด รวมทั้งสิ้น 120 นาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด