• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วราวุธ สั่ง อส. ทช. และ คพ. ติดตามคราบน้ำมันระยอง พิจารณาผิดกฎหมายให้ดำเนินคดี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 จากรายงานข่าว กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กระยอง แจ้งว่า เมื่อวันที่ 21 ก.พ.66 พบคราบน้ำมันลักษณะแผ่นฟิล์มกระจายเป็นวงกว้าง ขณะล่องเรือออกหาปลาบริเวณทะเลห่างฝั่งบ้านหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง ประมาณ 1-2 ไมล์ทะเล และได้บันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐาน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าสุด นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ให้เฝ้าระวังติดตามคราบน้ำมันหากเข้าเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) ติดตามคราบน้ำมันอย่างใกล้ชิด โดยนายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 พบคราบน้ำมัน บริเวณพิกัด 12 องศา 35 ลิปดา ลอง 101 องศา 05 ลิปดา ในเขตจังหวัดระยอง ช่วงวันที่ 22 ก.พ. 66 และได้ประสานงานกับ ศรชล. และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อมา ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศร.ชล.) และศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางเรือ (ศคท.) จังหวัดระยอง ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อมูลในเบื้องต้นพบว่าลักษณะคราบน้ำมันเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ คล้ายน้ำปนเปื้อนน้ำมันจากน้ำท้องเรือ

ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบบริเวณโดยรอบพบว่ามีเรือขุดทำงานโครงการมาบตาพุดเฟส 3 และทอดสมอในพิกัดใกล้กับจุดที่พบคราบน้ำมัน จำนวน 1 ลำ ชื่อ XIN HAI TUN จึงให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่สอบถามข้อมูล ทราบว่าเรือลำดังกล่าว ตั้งแต่มาทำงานไม่เคยนำน้ำท้องเรือขึ้นบกเพื่อกำจัด มีความเป็นไปได้ที่เรือลำนี้อาจจะสูบน้ำท้องเรือ อย่างไรก็ตาม จากการประเมินทิศทางลมปัจจุบันคราบน้ำมันไม่เข้าเขตอุทยานแห่งชาติแต่อย่างใด และได้สั่งการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด