• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ รับรางวัลหน่วยงานสร้างผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียล Thailand Social Awards ครั้งที่ 11

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นางสาวสุทธาทิพย์ มุสิกอง ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารงานกลาง และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล อับดับ 1 ในประเทศไทย ณ ชั้น 7 ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับรางวัล 1 ใน 5 กลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขากลุ่มหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ (Government & State Enterprise) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานที่ได้ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการจากหน่วยงานทั่วประเทศ ในสาขาเดียวกัน 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย วุฒิสภา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้การประกาศรางวัลดังกล่าวมีเกณฑ์การวัดประสิทธิ ภาพความสามารถในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาค่าชี้วัด (BRAND SCORE) คำนวณจากการวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และการพูดถึงแบรนด์บนโซเชียลมีเดียมาเป็นเกณฑ์การวัดผลการทำงานขององค์กร โดยใช้ข้อมูลจากช่องทางหลัก คือ Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter และในปี 2566 นี้ จะเพิ่มเติมการใช้ข้อมูลจากช่องทาง TikTok เข้ามาร่วมพิจารณาการประกาศรางวัลในปีต่อไปอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด