• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีฯ “อรรถพล” ร่วมประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาช้างป่า จังหวัดเลย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมประชุมหารือกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาช้างป่าจังหวัดเลย โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ คุณกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 นายไพบูลย์ รัตนเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เครือข่ายอาสาเฝ้าระวังช้างป่าภูหลวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาช้างป่าในจังหวัดเลย ณ วนอุทยานหริรักษ์ จ.เลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด