• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ. 5 (นครศรีธรรมราช) แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 เปิดเผยว่าเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ได้จัดกิจกรรม “คนไทยไม่ทิ้งกัน แบ่งปันและเอื้ออาทร” แจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความจงรักภักดี และเป็นการช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รวมถึงเป็นการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการทำกิจกรรมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในทุกวันพุธ หรือวันที่เหมาะสมของแต่วันสัปดาห์

 

โดยกิจกรรม “คนไทยไม่ทิ้งกัน แบ่งปันและเอื้ออาทร” ในครั้งนี้ เป็นการแจกจ่ายอาหาร  น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จากชุมชนบริเวณโดยรอบที่ตั้งของสำนักงานคือ ชุมชนพะเนียด  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  และผู้มีอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถสองแถวรับจ้าง ผู้ขับขี่รถส่งอาหารรับจ้าง (ไบค์แมน)  และประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 450 ชุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด