• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ มอบใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ วิทยากรต้นแบบด้านการควบคุมไฟป่า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนีบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนานวัตกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ และวิทยากรต้นแบบด้านการควบคุมไฟป่า ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้กล่าวรายงานถึงผลการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถนำความรู้มาใช้ในด้านการประชาสัมพันธ์ ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ สามารถเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมไฟป่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด