• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เผยที่ประชุม CITES CoP19 ไม่เห็นด้วยการปรับลดบัญชีจระเข้น้ำจืดไทย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 19 (CITES CoP19) ได้เข้าสู่สัปดาห์ที่สอง โดยภาคี 145 ประเทศ จาก 184 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม หลังได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ปานามา คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กรุงปานามา ซิตี้ สาธารณรัฐปานามา

การประชุมในครั้งนี้ประเทศไทย โดย กรมประมง ได้เสนอขอปรับลดบัญชีจระเข้น้ำจืดไทย (Siamese crocodile) จากบัญชี 1 เป็นบัญชี 2 ข้อเสนอนี้ไม่ได้ผ่านการรับรองของที่ประชุม ทั้งนี้ มี 27 ประเทศให้การสนับสนุน เช่น จีน ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อเมริกาใต้ ซิบบับเว มี 76 ประเทศที่ไม่เห็นด้วย เช่น สหภาพยุโรป อังกฤษ อเมริกา อินโดนีเซีย และ 20 ประเทศงดออกเสียง เช่น ญี่ปุ่น มัลดีฟ เนปาล UAE เนื่องจากภาคีที่ไม่เห็นด้วย มีข้อห่วงกังวลในประเด็นประชากรจระเข้ในธรรมชาติมีจำนวนน้อยมากและอยู่อย่างกระจัดกระจาย ซึ่งยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางชีววิทยาสำหรับชนิดพันธุ์ในบัญชี 1 ถึงแม้ไทยจะสามารถเพาะเลี้ยงจระเข้ในฟาร์มได้มากกว่า 1.2 ล้านตัวก็ตาม

ทั้งนี้ ภายหลังจากการโหวต ประเทศไทยได้ขอให้สำนักเลขาธิการไซเตสตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อแนะนำแก่ไทยในการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่จะสนับสนุนให้สามารถปรับลดบัญชีลงมาเป็นบัญชี 2 ได้ในอนาคต หรือแนวทางอื่นในการสนับสนุนการค้าจระเข้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด