• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘คุณกัญจนา ศิลปอาชา’ มอบกรงคอกเสือโคร่งขนาดใหญ่ให้ศูนย์พัฒนาฯ สัตว์ป่าบึงฉวาก

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายอนันต์ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) พร้อมด้วยนายมานะ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล และนายอนันต์ ศรีผุดผ่อง หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวากและศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ร่วมให้การต้อนรับอคุณกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อนส่งมอบกรงคอกเสือโคร่งขนาดใหญ่ สำหรับเสือโคร่ง เพศเมีย “น้องขวัญ” อายุ 7 เดือน (สัตว์ป่าของกลาง) หลังทำการปรับปรุงและสร้างใหม่เพิ่มเติม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 880,000 บาท จากคุณกัญจนา ศิลปอาชา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด