• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่ระดับสูง องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF)

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Prasanna De Silva, Executive Director Country Offices Management และคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature – WWF) ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย และเข้าพบ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย Mr. Prasanna De Silva ได้แสดงความชื่นชมประเทศไทยในบทบาทนำและข้อริเริ่มด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติในเวทีโลก รวมถึงการฟื้นฟูธรรมชาติภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย WWF พร้อมเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเผยแพร่การดำเนินงานของไทยผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ อาทิ WWF ได้ร่วมกับ Netflix จัดทำภาพยนตร์สารคดี Our Great National Parks ที่นำเสนอการดำเนินงานด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติทั่วโลก ซึ่งได้รับการพากษ์เสียง โดย นายบารัค โอบาม่า

ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และปกป้องธรรมชาติ ที่มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาประเทศ ผ่านการประยุกต์ใช้ BCG Model การจัดการกับปัญหามลพิษ การอนุรักษ์สัตว์ป่า การออกมาตรการในอุทยานแห่งชาติเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว อาทิ การปิดอุทยานแห่งชาติทางทะเล และการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เป็นต้น รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ อาทิ การอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่า การสร้างอุโมงค์ทางลอดและทางข้ามเพื่อลดอุบัติเหตุต่อสัตว์ป่าและเชื่อมผืนป่าบนทางหลวงหมายเลข 304 เป็นต้น ในการนี้ รมว.ทส. ได้ขอบคุณ WWF ในความร่วมมือและสนับสนุนประเทศไทยมาโดยตลอด และหวังว่าจะพัฒนาความร่วมมืออันดีระหว่างกันต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด