• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อส. เร่งประชุมกฎหมายลำดับรอง 3 ฉบับ ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

วันที่ 22 -24 ตุลาคม 2565 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญานายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นางวิกานดา พ่วงเจริญ กรมประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ กมลชัย รัตนสกาววงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ เป็นประธานประชุม ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี

ที่ประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณาร่างเกี่ยวกับครอบครองสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่า การดำเนินกิจกรรมเพาะพันธุ์สัตว์ป่า และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ และสัตว์ป่าควบคุม ตามมาตรา 18 มาตรา 28 และ มาตรา 30 เพื่อเสนอคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในการออกกฎหมายลำดับรองต่อไป จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางไปดูงาน ณ บ้านโป่งลึก-บางกลอย ชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด