• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

หน่วยฯพญาเสือ แจ้งความเอาผิดเพิ่มอีก 4 ราย สวมตั๋วรูปพรรณพลายคำน้อย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายโดม จันทร์สุวรรณ์ เข้าแจ้งความเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี ตามที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบปางช้างแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา และได้ทำการจับกุม นายเคนจิ บุคคลสัญชาติฝรั่งเศส ความผิดตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ฐานครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และฐานแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายทำการตรวจยึดช้าง จำนวน 1 เชือก ชื่อพลายคำน้อย เพศผู้ ดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรลาดหญ้า และได้นำช้างของกลางไปเลี้ยงและดูแลรักษาที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าแจ้งความเพิ่มเติมกรณี นายมินอ นายวันชัย นายโชคชัย และนายเคนจิ รวม 4 ราย ฐานความผิด ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ฐานร่วมกันค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยนายมินอ จะมีความผิดเพิ่มเติมฐานครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ สืบเนื่องจากระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 บุคคลทั้ง 4 ร่วมกันค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง (ช้าง) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ คือ นายวันชัย และนายโชคชัย เป็นนายหน้า นำนายเคนจิ มาซื้อขายลูกช้างของนายมินอ ที่อำเภอแม่ระมาด ในราคา 1,600,000 บาท จากนั้นนายหน้าทั้ง 2 ราย จะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องขอออกเอกสารตั๋วทะเบียนรูปพรรณ ให้กับนายมินอ และทำเอกสารการขอโอนสัตว์พาหนะ เอกสารใบอนุญาตนำเคลื่อนย้ายฯ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อนำลูกช้างจากอำเภอแม่ระมาดไปส่งให้กับนายเคนจิ ให้นำไปโอนช้างเข้าปลายทางอำเภอเมืองกาญจนบุรี

ทั้งนี้ จากการตรวจรหัสพันธุกรรมช้างพลายคำน้อยกับพบว่าช้างพลายคำน้อย ที่อยู่กับนายเคนจิ เป็นช้างคนละตัวกับที่อยู่กับนายมินอ และรหัสพันธุกรรมของช้างพลายคำน้อย ทั้ง 2 ครั้ง ก็ไม่มีความสัมพันธ์เป็นลูกของช้างพังแม่คำศรีแต่อย่างใด แต่ไม่รู้ว่าช้างที่เป็นลูกของพังแม่คำศรีไปอยู่ที่ใด ซึ่งอาจจะตายไปแล้วก็ได้ ต่อมาอำเภอแม่ระมาดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้แจ้งยกเลิกเพิกถอนตั๋วรูปพรรณของพลายคำน้อย พร้อมมอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ บุญตาปวน ปลัดอำเภอ นำเอกสารหลักฐานไปแจ้งความกับนายมินอ ที่สถานีตำรวจภูธรแม่ระมาด จ.ตาก ฐานผู้ใดครอบครองสัตว์พาหนะไว้โดยไม่มีตั๋วรูปพรรณหรือมีแต่ไม่ถูกต้องกับตัวสัตว์ พ.ร.บ.สัตว์พาหนะ พ.ศ.2482 ฐานแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย และ ฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่อาจให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด