• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ​ ลงนาม MOU บูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ คทช.

วันที่ 2 กันยายน 2565​ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช​ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ คทช. พร้อมด้วย นายสิทธิชัย​ เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ​ฯ​ นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ โดยมี​ พลเอกประวิตร​ วงษ์​สุวรรณ​ รอง​นายก​รัฐ​มน​ตรี​ และรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี​ เป็น​ประธาน​ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ในพื้นที่ คทช. เป็นความร่วมมือระหว่าง​ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ร่วม​กับ 21 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล​ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง​ กรมการพัฒนาชุมชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค กรมทางหลวงชนบท​ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อแสดงเจตจำนงในการผนึกกำลังบูรณาการพัฒนาพื้นที่ โดยการสนับสนุนจัดทำโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังได้ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบความคืบหน้าการจัดทำนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. 2566 – 2580 รวมถึงพิจารณาเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทที่ดินตามผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมทั้งเห็นชอบการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรซึ่งจะให้กรม ป่าไม้ดำเนินการ กำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ถาวร และเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ​ พ.ศ.2566 – 2570

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด