• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่สุดอุทยานแห่งชาติฯ : EP.09 ทะเลดอกไม้ในป่าสน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์

หากภูกระดึงแห่งเมืองเลย คือ ตัวแทนของแดนอีสาน ที่เป็นสุดยอดของความท้าทายในการปีนป่ายและวัดใจนักเดินทางให้ขึ้นไปพิชิต ภูสอยดาวก็คือ ตัวแทนของแดนล้านนาที่ท้าทาย นักนิยมธรรมชาติให้ไปเหยียบยืนบนยอดสุดที่ 2,102 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง ท่ามกลางบรรยากาศอันแสนประทับใจของป่าสนผืนงาม และความหนาวเย็นเยียบ

สายทิพย์ น้ำตกขนาดเล็กแต่สวยงาม ที่ไหลผ่านบริเวณรอยต่อระหว่างป่าดงดิบชื้นกับป่าสนเขาของภูสอยดาว

ภูสอยดาว ครอบคลุมพื้นที่กว่า 340.2128 ตารางกิโลเมตร ในเขตอำเภอบ้านโคก และอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ กับอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยเป็นภูเขาและป่าไม้ผืนสมบูรณ์ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ของเนื้อที่รวมทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 15 เปอร์เซ็นต์ เป็นที่ราบ ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 109 ของไทย
ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2551

ทิวเขาสลับซับซ้อน ณ จุดชมทิวทัศน์บนลานสน

ภาพความงามพิสุทธิ์ของสายหมอกที่โรยตัวลงคลอเคล้าป่าสนกว้างใหญ่ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี ซึ่งมีมวลดอกไม้ผลิพร่างขึ้นรับสายฝนเย็นฉ่ำคือ มนต์เสน่ห์สุดขลังของทุ่งดอกไม้บนภูสอยดาวอันสูงชัน

ทุ่ง “หญ้าหงอนเงือก” หรือน้ำค้างกลางเที่ยง (Murdannia gigantea) ไม้ล้มลุกดอกสวยในตระกูล Commelinaceae

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนชายแดนประเทศลาว โดยมีส่วนของยอดภูสอยดาว ความสูง 2,102 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง เป็นยอดเขาสูงที่สุดในพื้นที่ ก่อให้เกิดสภาพอากาศหนาวเย็น เหมาะสมต่อการเติบโตของป่าดงดิบเขาและป่าสนเขา อันเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำปาดที่หลากไหลอยู่ตลอดปี

ทางเดินขึ้นสู่ยอดภูสอยดาวที่ระดับ 1,800 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง

ความงดงามของทะเลดอกไม้บนป่าสนภูสอยดาวจะสมบูรณ์มากที่สุดในช่วงกลางฤดูฝนระหว่าง เดือนสิงหาคม – กันยายน ซึ่งแม้จะทำให้การเดินทางยากลำบาก แต่เป็นช่วงที่ภูสอยดาวกลับมีทัศนียภาพสวยงามที่สุด เนื่องจากตามทุ่งหญ้าเขียวขจีในป่าสนจะมีดอกหญ้าหงอนเงือก หรือน้ำค้างกลางเที่ยงสีชมพูอ่อนแซมสลับกับดอกกระถินทุ่งสีเหลืองสดใส สะพรั่งดอกไปทั่วหลังภู ยิ่งในยามเช้าสายหมอกขาวและไอเย็นจะห่มคลุมป่าสนและทุ่งด้อกหญ้าหงอนเงือกเอาไว้งดงามราวสวนสวรรค์

ป่าสนสามใบ หรือเกี๊ยะเปลือกบาง (Pinus kesiya) ในแสงสุดท้ายของวัน

อย่างไรก็ตาม หนทางเดินป่าขึ้นสู่ภูสอยดาวนั้นยังลำบากมาก โดยเฉพาะในฤดูฝน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการจะขึ้นไปชมทุ่งดอกไม้จึงควรมีสุขภาพแข็งแรง เพราะแม้ระยะทางเดินขึ้นภูสอยดาวจะยาวแค่ 6.5 กิโลเมตร แต่เป็นหนทางชันขึ้นเขา ผ่านเนินสุดโหดต่างๆ เช่น เนินส่งญาติ เนินปราบเซียน เนินป่าก่อ เนินเสือโคร่ง และเนินมรณะ ใช้เวลาเดินระหว่าง 4-6 ชั่วโมง จึงจะล่วงขึ้นถึงยอดภูลักษณะราบเรียบคล้ายภูกระดึง เนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 1,000 กว่าไร่ เมื่อขึ้นถึงหลังภูแล้ว ภาพความงามของทุ่งหญ้าหงอนเงือกและป่าสนสามใบที่สวยงามที่สุดในเมืองไทย คงจะเป็นเสมือนรางวัลช่วยเพิ่มพลังให้กลับฟื้นคืนได้เป็นแน่

การเดินทาง ตั้งต้นจากอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1047 ระยะทาง 68 กิโลเมตร ถึงสามแยกให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1239 จะเห็นโรงพยาบาลน้ำปาดอยู่ทางด้านขวามือ ตรงไปอีกประมาณ 47 กิโลเมตร จะพบสามแยก ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1268 เข้าสู่อุทยานแห่งชาติ

ที่มา.. หนังสือที่สุดอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย สำนักอุทยานแห่งชาติ (ISBN 978-616-316-504-6)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด