• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯเขาใหญ่ ปรับแผนลาดตระเวนใช้อากาศยาน บินส่งกำลังให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รายงานว่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้จัดประชุมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ หรือ SMART Patrol โดยมี หัวหน้าเขตการจัดการอุทยานแห่งชาติ จำนวน 8 เขต หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จำนวน 24 หน่วย หัวหน้าฐานปฏิบัติการ จำนวน 3 ฐาน และหัวหน้าชุดสายตรวจส่วนกลาง จำนวน 4 ชุด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมค่ายสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

โดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าขนาดใหญ่ ได้แก่ ช้าง กระทิง หมี ฯลฯ ยังสามารถพบเห็นได้อย่างทั่วไปเกือบทั้งพื้นที่ป่า โดยเฉพาะในรอบเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับการสนับสนุนแผนบินตรวจสภาพป่า จากกองการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้การส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปยังพื้นที่ล่อแหลม และพื้นที่ยากต่อการเข้าถึงสามารถกระทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งใช้เวลาในการเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการส่งกำลังทางอากาศ จำนวน 14 เที่ยวบิน มีการลาดตระเวนทางเท้าเป็นระยะทางรวม เกือบ 2,000 กิโลเมตร มีการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติ จำนวน 2 คดี ผู้ต้องหาจำนวน 2 ราย ของกลางประกอบด้วยชิ้นไม้กฤษณา จำนวน 1.5 กิโลกรัม ขวาน มีดอีโต้ เลื่อยคันธนู รถจักรยานยนต์ และยังพบของกลางเป็นยาเสพติดแอมเฟตามีน (ยาบ้า) และยาไอซ์อีกด้วย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า “สำหรับแผนการบินตรวจสภาพป่าในห้วงที่ผ่านมา ตนเองในฐานะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้จัดชุดลาดตระเวนป่าเฉพาะกิจ จำนวน 1 ชุด เพื่อร่วมตรวจลาดตะเวนป่ากับเจ้าหน้าที่ ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินลาดตระเวนทางเท้า จำนวน 3 วัน 2 คืน โดยการประชุมได้สั่งการให้ปรับแผนการลาดตระเวนให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งยังไม่เคยเข้าไปในรอบปีงบประมาณนี้ ตลอดจนพื้นที่ล่อแหลมอื่นๆ ก็จำเป็นต้องเข้าตรวจสอบอย่างทั่วถึงด้วย

สำหรับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีเนื้อที่ราว 1.35 ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ปราจีนบุรี นครนายก และจังหวัดสระบุรี ได้รับการประกาศจัดตั้งในปี พ.ศ. 2505 ถือเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับการประกาศให้เป็นผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ในปี พ.ศ. 2548 มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเหวนรก อ่างเก็บน้ำสายศร หอดูสัตว์ป่าหนองผักชี เป็นต้น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศไทย และยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็น 8 เขตการจัดการ มีเจ้าหน้าที่เกือบ 500 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนป่า ประมาณ 250 คน สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนที่เหลือจะทำงานด้านการบริการนักท่องเที่ยว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด