• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จับมือ ม.เกษตรฯ-เบทาโกร ร่วมอนุรักษ์เพาะพันธุ์ เพิ่มประชากรไก่ป่าคืนธรรมชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์ ว่องทรง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมงานแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์ เพาะพันธุ์ และ เพิ่มประชากรไก่ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เครือเบทาโกร ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรักษาแหล่งพันธุกรรมและความมั่นคงทางอาหารที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน สนับสนุนการเพิ่มจำนวนไก่ป่าที่ได้รับการตรวจสอบแหล่งพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีจีโนมมิกส์ แล้วปล่อยคืนสู่ป่า โดยกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะดำเนินการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่ป่าในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ด้วยการพัฒนาแนวทาง Soft Release ที่เป็นการปล่อยไก่ป่าแบบละมุนละม่อมในคอกปรับสภาพ หรือกรงปล่อยเพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วค่อย ๆ ขยายพื้นที่จนมั่นใจว่าไก่ป่าสามารถหาอาหารเองได้ และจึงปล่อยไก่ป่าที่มาจากการเพาะเลี้ยงสู่ธรรมชาติ ที่สำคัญต้องผ่านการตรวจสอบแหล่งพันธุกรรม และต้องมีการติดตามการอยู่รอด รวมถึงเรียนรู้วิธีธรรมชาติของไก่ป่าเพื่อขยายผลการดำเนินการสู่ในท้องที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีเป้าหมายเพาะขยายพันธุ์ไก่ป่า 1,000 ตัว สำหรับเตรียมไว้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด