• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทส. เชิญชวนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง’ 10 ส.ค. – 31 ธ.ค. นี้

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วม ณ ห้อง 101 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดกิจกรรมอย่างสมพระเกียรติที่สุด เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมานฉันท์ ความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนและประชาชน และร่วมฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของประเทศ โดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นอกจากเป็นสวนที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อในพระนามแล้ว พระองค์ท่านยังได้เสด็จเยือนถึง 9 ครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเชิญชวนชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ทั้งนี้ กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา บรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยจะแจกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานในวันที่ 10 ส.ค. หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กระทรวงฯ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด “พระมหากรุณาธิคุณ อุ่นจากฟ้า สู่มหาชลาลัย” กิจกรรมการปรับปรุงเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน โดยพัฒนาเส้นทางวงศ์ปาล์ม ขิงข่า เฟิน และพื้นที่เชื่อมต่อระยะทาง 1.3 กิโลเมตร และนิทรรศการการเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ ตลอดจนการลงนามถวายพระพรตลอดเดือนสิงหาคม ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ ที่น่าสนใจ อาทิ เส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ Canopy Walks ระยะทางประมาณ 500 เมตร ที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และการจัดแสดง “ไดโนแรพเตอร์ไทยชนิดใหม่สกุลใหม่ของโลก 3 สายพันธุ์” เป็นต้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด