• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ มอบใบประกาศปิดฝึกอบรม ‘จิตอาสา’ โครงการปลูกป่าฯ และป้องกันไฟป่า จ.กำแพงเพชร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย สำนักป้องกัน ปราบปราบ และควบคุมไฟป่า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ชัย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พันตรีอำนาจ อนันตวงศ์ ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๓๕ พันตำรวจโทนพคุณ อนันตวงศ์ ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร นายวิจิตร สุวรรณพงษ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร และนายมานะ ภาระการ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้กำแพงเพชร เข้าร่วม ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โดย นายจักกฤช สิงห์ธนสาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้กล่าวสรุปผลการเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมฯ และได้รับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร กรมทหารพรานที่ 35 ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ในจังหวัดกำแพงเพชร และประชาชนจิตอาสาในจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 74 นาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด