• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ สัตว์ป่าในป่าหิมพานต์

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสว่าง กองอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันรชาตกและทรงเป็นประธานกันฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์หิมพานต์” ในโอกาสน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิคหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ในการนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดทำนิทรรศการเรื่อง สัตว์ป่าในป่าหิมพานต์ ซึ่งสัตว์ป่าในป่าหิมพานต์เป็นสัตว์หน้าตาแปลกประหลาด ต่างจากสัตว์ทั่วไปที่มนุษย์รู้จัก เป็นสัตว์หลายชนิดผสมกันแล้วตั้งชื่อใหม่ตามจินตนาการของจิตกร เมื่อศึกษาจากรูปร่างหน้าตาของสัตว์ในป่าหิมพานต์แล้วสามารถ แบ่งได้ออกเป็นสัตว์ป่าที่มีชีวิตอยู่จริงได้จำนวน 15 ชนิด ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้คัดเลือกสัตว์ป่า จำนวน 8 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า เสือโคร่ง ลิงแสม นกชนหิน วัวแดง ควายป่า กวางป่า จระเข้ เนื่องจากสัตว์ป่าดังกล่าว เป็นสัตว์ป่าที่สามารถพบได้ในป่าของประเทศไทย และเป็นสัตว์ป่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง โดยการนำเสนอข้อมูลวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา มีการนำในเสนอรูปแบบป้ายนิทรรศการ และ QR-Code

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด