• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ กำชับยกระดับมาตรการท่องเที่ยว เน้นความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 25 พฤษภาคม​ 2565 นายรัชฎา​ สุริย​กุล​ ณ​ อยุธยา​ อธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ เปิดเผย​ว่า​ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งกำชับให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยกระดับมาตรการด้านการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเร่งขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการรองรับแผนการเปิดประเทศ ด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

โดยให้ดำเนินการ สำรวจอาคาร สิ่งก่อสร้าง ที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยต้องปรับปรุงให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน สะอาด และถูกสุขลักษณะ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม มีไฟฟ้าส่องสว่าง มีป้ายบอกเส้นทางให้ชัดเจน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการ  พร้อมทั้งให้ยกระดับมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ทั้งทางบก ทางทะเล และทางน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ นักท่องเที่ยวและประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบและฝึกซ้อมการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด

นอกจากนั้นยังกำหนดให้มีมาตรการในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยการท่องเที่ยวใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งดนำถุงพลาสติก กล่องพลาสติก โฟมบรรจุอาหาร จานพลาสติก​ แก้วพลาสติก หลอด และช้อนส้อมพลาสติก เข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งทางน้ำ ทางบก และทางทะเล อย่างเด็ดขาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด