• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เตรียมพร้อมรับมือไฟไหม้ป่าพรุ ลุยรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานในพื้นที่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ป่าพรุภาคใต้ โดยมี นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราบ และควบคุมไฟป่า พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ เศรษฐเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) นายชาย สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช

โดย นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราบ และควบคุมไฟป่า ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุภาคใต้ ซึ่งมีเนื้อที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา รวมประมาณ 445,100 ไร่ ซึ่งในการทำงานต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาป่าพรุ รวมถึงการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อม โดยเฉพาะเรือพาดหาง เป็นยานพาหนะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานในป่าพรุ ตามเส้นทางแพรกคูซึ่งได้ขุดรอบๆพรุ และเส้นทางลำน้ำธรรมชาติ ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า จะได้ดำเนินการสนับสนุนต่อไป

ทั้งนี้ นายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีกำหนดการลงพื้นที่กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง อ.เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ป่าพรุ พร้อมทั้งบินตรวจสอบสภาพป่าพรุในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด