• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ธารโบกขรณี ออกประชาสัมพันธ์ ห้ามนำ ‘โฟม-ถุงพลาสติก’ แบบใช้ครั้งเดียวเข้าในเขตฯ

วันที่ 10 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ลงพื้นที่หน่วยพิทักษ์ฯ ที่ ธบ.1 เกาะห้อง เพื่อประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Sigle – use plastics) ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” เรื่อง ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ทั่วประเทศ ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

โดย นายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและเชิญชวนนักท่องเที่ยวช่วย ในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง ระบบนิเวศ และเป็นการควบคุมลดปริมาณขยะในอุทยานแห่งชาติ และขยะในทะเล ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด