• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

‘รมว.ทส.’ ชมภาพเขียนสีอุทยานฯ ผาแต้ม ย้ำการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวต้องทำร่วมกับประชาชน

วันที่ 27 มีนาคม 2565 นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน มอบถุงกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความพร้อมของชุดกู้ภัยและเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) รวมถึงเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากโครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี

นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้ให้คำแนะนำในการอนุรักษ์และดูแลแหล่งท่องเที่ยวว่า สิ่งสำคัญที่สุดของการดูแลพื้นที่แห่งนี้ คือการทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการปกป้อง ดูแล และรักษาผืนป่าอันเป็นสมบัติสำคัญของประเทศ ร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า การเกิดหมอกควันข้ามแดน การเกิดฝุ่น PM2.5 เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบทั้งต่อธรรมชาติ และสุขภาพของทุกๆคน นอกจากนี้ ขอให้ร่วมกันดูแลความสะอาดของสถานที่ การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ ในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเดินทางกลับมาใหม่ในวันข้างหน้า โดยรมว.ทส.ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน และขอให้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง มีวินัย มีความอดทน และมีความซื่อสัตย์ เพื่อแผ่นดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องดูแลให้คงอยู่ถึงรุ่นต่อๆไป

หลังจากนั้น รมว.ทส. และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมรอยต่อของหมวดหินภูพานและหมวดหินเสาขัว พร้อมเยี่ยมชมกลุ่มภาพเขียนสีบริเวณผาขามและผาแต้ม กลุ่มภาพเขียนสีขนาดใหญ่ของมนุษย์โบราณตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์อายุกว่า 3,000 ปี ปรากฏบนหน้าผาสูงชัน โดยมีทั้งภาพคน สัตว์ และอื่น ๆ ที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นปะปนกันไป และได้มอบทุนการศึกษาให้กับมัคคุเทศก์น้อย ที่คอยให้บริการและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงได้ปลูกต้นรวงผึ้งในบริเวณอุทยานแห่งชาติผาแต้มอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด