• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สถานีฯ ไฟป่าน้ำหนาว เดินหน้านโยบาย ‘ชิงเก็บ ลดเผา’ ขนเชื้อเพลิงออกจากป่าทำปุ๋ยหมัก

วันที่ 14 มีนาคม​ 2565 นายสมชาติ เพ็ชรจันทร์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าน้ำหนาว ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เดินหน้าร่วมกันผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบไม้แห้งตามขั้นตอนวิธีทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อนจะเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพบรรจุใส่ถุงนั้น คณะเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเก็บขน เศษใบไม้ หญ้าแห้งที่เป็นเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ป่า โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดไฟป่า นำมาหมักทับถมให้ย่อยสลายและบดตามขั้นตอนจนได้เป็นเนื้อปุ๋ยอย่างดี

การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพดังกล่าว ภายใต้โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการลดการเกิดไฟป่าและมลพิษจากหมอกควันไฟ รวมถึงสร้างความตระหนักและเป็นตัวอย่างให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แทนที่จะเก็บกวาดใบไม้แห้งทิ้งหรือเผาทำลายสร้างฝุ่น ควัน มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพดี สำหรับใช้ประโยชน์บำรุงรักษาต้นไม้หรือสร้างมูลค่าได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด