• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัดกิจกรรมโครงการ ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรจิตอาสา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมี นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว จัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ป่าบ้านทุ่งหลุก หมู่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นอกจากนี้ นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ การจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และมีการสาธิตทำภาชนะใบไม้จากใบรังผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อม โดยศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้งร่วมกับศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างการรับรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามนโยบายชิงเก็บ ลดเผา

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน โดยได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ด้วยการวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ พร้อมลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากราษฎรในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด