• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จับมือ เอสซีจี MOU บริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงลดไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละออง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า ระหว่าง กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมควบคุมมลพิษ กับ บริษัท เอสซีจี ชิเมนต์ จำกัด โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและสักขีพยาน พร้อมด้วย นายชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท เอสซีจี ชิเมนต์ จำกัด เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการช่วยกันป้องกันแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของประเทศจากการเผาในที่โล่ง โดยการนำวัสดุเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ ลดการเผาป่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอีกด้วย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเชื้อเพลิง พร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาล มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง และสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด