• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เผยรายชื่อ 9 อุทยานฯ ผุดไอเดียถังขยะรักษ์โลก ชนะการประกวดถังขยะในอุทยานแห่งชาติ​

วันที่ 8 กุมภาพันธ์​ 2565​ นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เปิดเผย​ว่า​ กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการออกแบบถังขยะในอุทยานแห่งชาติที่ได้มาตรฐาน สวยงาม กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการคัดแยกขยะอย่างถูกประเภท สามารถนำขยะแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าได้ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลปริมาณขยะเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลการรายงานปริมาณขยะมูลฝอยในอุทยานแห่งชาติ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
อุทยานแห่งชาติออบขาน
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

โดยได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบถังขยะในอุทยานแห่งชาติขึ้น โดยกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้อยู่ในเงื่อนไข 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. ใช้วัสดุที่มีในพื้นที่ และเป็นวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุ recycle 2. รูปแบบของถังขยะมีความเหมาะสม กลมกลืน สวยงาม เข้ากับรูปแบบอาคาร และภูมิทัศน์ของอุทยานแห่งชาติ 3. เป็นถังขยะแยกประเภทอย่างน้อย 3 ชุด ชุดละ 3 ถัง มีฝาปิดมิดชิด และ 4. สะดวกต่อการใช้งาน และบำรุงรักษา ซึ่งมีอุทยาน​แห่งชาติ​ที่เข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบถังขยะในอุทยานแห่งชาติ จำนวน 133 แห่ง จากทั้งหมด 155 แห่ง และได้รับการอนุมัติแบบจำนวน 121 แห่ง ซึ่งผลการดำเนินงานตามเงื่อนไขและแนวทางการตัดสิน ได้รับรองผลงาน จำนวน 56 แห่ง ที่มีผลคะแนนรวมร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยพิจารณาจากภาพถ่ายและคลิปวิดีโอแสดงผลงานที่จัดทำเสร็จแล้ว ตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อมอบรางวัลและประกาศนียบัตร

อย่างไรก็ตาม ผลการประกวดการออกแบบถังขยะในอุทยานแห่งชาติ ระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ระดับดีมาก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติไทรโยค ระดับดี จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติออบขาน และอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด