• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สบอ. 9 (อุบลราชธานี) ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ CEO ยึดพื้นที่บุกรุก 23 แปลง เนื้อที่กว่า 144 ไร่

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ราตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายวีระชัย กำลังงาม นางนพมาศ แก้วพรมชัย หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร นายประมวล รัตนวัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม และเจ้าหน้าที่ CEO ป่าอนุรักษ์ผาแต้ม ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติผาแต้ม วนอุทยานน้ำตกผาหลวง สถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาทาม หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ. 19 สายตรวจปราบปราม สายที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านโหน่นขามดงนา โครงการปลูกสร้างสวนป่าและบำรุงรักษาสวนป่าในพื้นที่ เครือข่าย อส.อส ในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณวนอุทยานน้ำตกผาหลวง พบพื้นที่บุกรุก จำนวน 23 แปลง รวมเนื้อที่ 144.191 ไร่ จึงสนธิกำลังเข้าตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เพื่อสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

ทั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้มีคำสั่งจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) หรือ CEO (Chief Executive Office) ทั้ง 12 ป่าอนุรักษ์ ได้แก่ ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ห้วยศาลา พนมดงรัก เขาพระวิหาร ยอดโดม ภูจองนายอย บุณฑริก-ยอดมน แก่งตะนะ ผาแต้ม ภูสระดอกบัว ภูผาเทิบ ภูสีฐาน เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่ชุมชนรอบแนวป่าอนุรักษ์ สนธิกำลังรอบแนวป่าอนุรักษ์ เพื่อปฏิบัติการการป้องกันลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ลาดตระเวนร่วมกันแนวเขาป่าอนุรักษ์ และที่ทำกินราษฎรตามโครงการบริหารพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ โดยใช้ระบบ Smart Patrol และงานเครือข่าย อส.อส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด