• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โรงเรียนนักเดินป่า อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เปิดหลักสูตรอบรมผลิต ‘นักเดินป่า รุ่นที่ 1’

วันที่ 25 มกราคม​ 2565​ นายฉัตรชัย โยธาวุธ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เปิดหลักสูตรวิชาเดินป่า 101 ของโรงเรียนนักเดินป่า อุทยานแห่งชาติดอยภูคา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565 โดยมีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 คน ต้องเรียน online ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภูพันเจ็ด 7 ข้อปฏิบัติเพื่อการเดินป่าอย่างมีความสุข (Leave no trace) การเตรียมตัวเพื่อไปเดินป่า (Prepare) เช่น การเตรียมอาหาร ร่างกาย การจัดกระเป๋า และอุปกรณ์เดินป่าอื่น ๆ เริ่มต้นจากประสานงาน เพื่อนัดหมายรวมตัว ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้ผ่านการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

โดยการเรียนได้เริ่มจากการแนะนำโครงการโรงเรียนนักเดินป่า เพื่อให้นักเดินป่าทราบถึงวัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ทบทวนข้อควรปฏิบัติในการเดินป่า และกำหนดการต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร ข้อควรปฏิบัติ โดยเฉพาะการเคารพธรรมชาติ บ้านของพืชและสัตว์ป่า ก่อนเดินย่ำเท้านำหน้านักเดินป่าพร้อมแนะนำเรื่องราวของธรรมชาติที่น่าสนใจ กลางฝืนป่าดิบเขา แหล่งต้นน้ำที่สมบูรณ์ จุดกำเนิดแม่น้ำสายใหญ่ ซึ่งตลอดเส้นทาง 2 กิโลเมตร จะมีครูพี่เลี้ยงเดินกระจายให้ความรู้ และคอยตอบคำถาม

ทั้งนี้ จุดชมวิว 360 องศา สามารถชื่นชนพระอาทิตย์ตกยามเย็น พระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า เป็นภาพที่สวยงามหลังจากแนะนำสถานที่ เรียนรู้การเลือกพื้นที่กางเต้นท์และผูกเปล การเข้าขับถ่ายในป่า นักเดินป่าต่างแยกย้ายกันไปกางเต็นท์และผูกเปล ครูใหญ่นัดหมายนักเดินป่า เพื่อขึ้นไปชมพระอาทิตย์ยามเย็น ณ ยอด ภูพันเจ็ด การเรียนรู้การก่อกองไฟ การประกอบอาหารของนักเดินป่า ต่อด้วยกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์รอบกองไฟ หลังเก็บสัมภาระ ได้สอนวิธีการผูกเปล์ และ Flysheet  ต่อด้วยสอนเรื่องการขึ้นเปลเดินป่าอย่างถูกต้อง จากนั้นจึงเดินทางกลับ ที่ทำการอุทยานฯ ตลอดหลักสูตรโรงเรียนนักเดินป่า ได้ตระหนักถึงความเป็นไปได้ในการสร้างและส่งต่อวัฒนธรรมการเดินป่าที่ดี ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย จากรุ่นสู่รุ่น ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด