• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ ลำน้ำน่าน ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์ Kick Off โครงการควบคุมเชื้อเพลิงป้องกันไฟป่า

วันที่ 22 มกราคม 2565 นายรณรัตน์ ศิริมากร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ประสานการป้องกันและดับไฟป่าที่ 9 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ได้นำเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันและดับไฟป่าในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน และพื้นที่รับผิดชอบในท้องที่ อ.ท่าปลา อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม Kick Off เปิด “โครงการควบคุมเชื้อเพลิงป้องกันไฟป่าและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อป้องกันผืนป่าและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและหมอกควัน โดยมี นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสันเขื่อนสิริกิติ์ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เขื่อนสิริกิติ์ มณฑลทหารบกที่ 35 ทสจ.อุตรดิตถ์ หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สถานีตำรวจภูธรท่าปลา หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอท่าปลา กำนันและผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ตำบลผาเลือด เครือข่ายราษฏรจิตอาสา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการป้องกันและดับไฟป่าที่ 9 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) จำนวน 200 คน ภายในงาน ประธานในพิธีและผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันปฏิญาณตน เพื่อปกป้องผืนป่าและเตรียมความพร้อมในการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน พร้อมทั้งปล่อยขบวนรถร่วมกิจกรรมกำจัดและลดเชื้อเพลิง โดยการชิงเก็บ ชิงเผา พร้อมทั้งจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า บริเวณแนวสันเขาป่าเขื่อนสิริกิติ์ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด