• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 11 มกราคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกอรชุน พิบูลนครินทร์ หมู่ 9 บ้านลุกข้าวหลาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพันธุ์ไม้ผล (ขนุนทวายปีเดียว) และผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้าน และเสด็จเข้าศาลาทรงงาน ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้นครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงาน  ผลการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโคงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียน  และผลการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่ง ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมปักผ้าลายลาหู่ดำ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ได้แก่ การจักสานไม้ไผ่ ทรงทอดพระเนตร การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง หน่วยวัดความยาว ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด

เสด็จไปยังโรงอาหาร ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)  กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าวต้มมัดไส้กล้วย กล้วยฉาบ น้ำพริกกล้วย ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล เรื่อง หน่วยสนุกกับตัวเลข  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะครู นักเรียน และผู้บังคับบัญชา ตชด.  จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านลุกข้าวหลาม และประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยัง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด