• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ หมู่เกาะช้าง ปิดให้บริการพักแรม งดการท่องเที่ยว ป้องกันโควิดแพร่ระบาด

วันที่ 8 มกราคม 2565 นายสาธิต ปิ่นกุล ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) เปิดเผยว่า นายนิพนธ์ ก็ญโญ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ได้ออกประกาศ ปิดให้บริการพักค้างแรม สถานที่กางเต็นท์ และงดการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกประเภท
ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ได้ติดตามสถานการณ์และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันมาโดยตลอด

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และป้องกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 34 (4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จึงปิดให้บริการพักค้างแรม สถานที่กางเต็นท์และงดการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกประเภท ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามปกติ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง หรือทางอีเมล kochang.dnp@gmail.com และหมายเลขโทรศัพท์ 039-510928

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด