วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2022

ทส. มอบประกาศนียบัตร ปิดการฝึกอบรม “จิตอาสา” โครงการฯ ป้องกันไฟป่า จ.เพชรบูรณ์

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ท.วินัย สีสายคำ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.อ.ทินชาติ สุทธิรักษ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 39 พ.ต.อ.ศุภสวัสดิ์ ศรีนาคา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) นายณรงค์ บ่วงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายไพโรจน์ อาจิริยะ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สบอ.11 พิษณุโลก และนายขจร ใจจูน ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมหล่มสัก ณัฐติรัตน์ แกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

นายอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้กล่าวสรุปผลการเนินการจัดโครงการฝึกอบรมฯ มีผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมได้รับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบล ในท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มณฑลทหารบกที่ 36 กองพลทหารม้าที่ 1 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ในจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชนจิตอาสาในจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 98 นาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด