• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯ หมู่เกาะเภตรา ร่วมกิจกรรมเก็บขยะ-ปลูกปะการัง อนุรักษ์ปะการังทะเลใต้

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิทยา บัวพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ ครั้งที่ 4 (Marine Camp 4) ร่วมกับบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 7 จังหวัดสตูล และรีฟการ์เดี้ยน ไทยแลนด์ ได้ดำเนินการดำน้ำเก็บขยะบริเวณ เกาะบุโหลนรัง และเกาะม้า ขยะที่ได้ส่วนใหญ่เป็นเศษอวน เชือก และเอ็นตกปลา และได้ดำเนินการปลูกปะการังด้วยวิธี Coral Propagation จำนวน 200 ก้อน บริเวณแนวปะการังฝั่งทิศตะวันออกของเกาะบุโหลนเล ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

การขยายพันธุ์ปะการังด้วยวิธี coral propagation เป็นวิธีการที่ง่ายและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ โดยนำกิ่งปะการังที่หักหล่นอยู่บริเวณพื้นทะเล นำมาติดกับหินปะการังที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติในทะเล ซึ่งเป็นวัสดุที่ปะการังเจริญเติบโตได้ดีที่สุด การติดกิ่งปะการังเข้ากับฐาน จะใช้กาวตราช้างและตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้กาวแข็งตัวได้รวดเร็ว จึงลดระยะเวลาที่ปะการังสัมผัสกับอากาศ (ในระหว่างขั้นตอนการปลูก) ทำให้มีอัตรารอดเพิ่มมากขึ้น จากนั้นนำลงไปใต้น้ำวางเรียงในพื้นที่แปลงอนุบาลในธรรมชาติที่เหมาะสมต่อไป เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ทะเลเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรโดยใช้กลไกประชารัฐ ซึ่งจะส่งผลให้การดูแลทรัพยากรแนวปะการังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด