• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ MOU ศูนย์เจ้าฟ้ากระบี่ ช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ นายนิติพัฒน์ มงคลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์เจ้าฟ้า จังหวัดกระบี่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การช่วยเหลือ ดูแลนักท่องเที่ยว และอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ ศูนย์เจ้าฟ้าจังหวัดกระบี่ โดยมี นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ และนายศักดิ์ณรงค์ ภูสมที ผู้เชี่ยวชาญการจัดการประเมินสถานการณ์วิกฤติทางเรือ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การช่วยเหลือ ดูแลนักท่องเที่ยว และอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ ดูแลนักท่องเที่ยว รวมทั้งยกระดับความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติเหตุทางทะเล และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพิ่มมาตรการในการคุ้มครองดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติ รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง และสตูล อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความปลอดภัยทางทะเล

โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบเรือธำรงนาวาสวัสดิ์ 702 และเรือตะรุเตา 401 ในการสนับสนุนปฏิบัติภารกิจโดยศูนย์เจ้าฟ้า จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีระยะเวลา 10 ปี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด