• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รองอธิบดี อส. ลงพื้นที่ชมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนางสาวจินตนา บุพบรรพต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยพันธุ์พืช นางสาวสมหญิง ทัฬหิกรณ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นางสุนีย์ ศักดิ์เสือ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมคณะลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ และติดตามกระบวนการรายงานตัวของนักศึกษาธรรมชาติ ก่อนการเดินในเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยเชียงดาว

จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางต่อไปยังบ้านนาเลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ขสป.เชียงดาว เพื่อดูกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชาวบ้าน และให้ข้อคิดเห็นในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อมาได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลแม่นะ เพื่อเยี่ยมชมการอบรมให้ความรู้ก่อนเดินทางศึกษาธรรมชาติของนักศึกษาธรรมชาติ เป็นหลักสูตรภาคบังคับ จัดโดยภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาวร่วมกับ ขสป. เชียงดาว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าทางชีวภาพและวัฒนธรรมของดอยหลวงเชียงดาว กฎระเบียบการปฏิบัติตัวและสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติแก่นักศึกษาธรรมชาติ

ทั้งนี้รองอธิบดีฯ ได้กล่าวขอบคุณการสนับสนุนจากทางภาคีเครือข่ายและนักศึกษาธรรมชาติในการร่วมกันสร้างการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด