• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ​ ร่วมบรรยาย​หลักสูตร ปธส.8 “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน”

วันที่ 18 มิถุนายน​ 2564 เวลา 08.30 น. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ​ร่วมเป็น​วิทยากร​บรรยาย​หัว​ข้อ​ “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8) ผ่านระบบ​ Video Conference โดยมี​ นายทรงเกียรติ​ ตาตะยานนท์​ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ​ ร่วมสนับสนุนข้อมูล​ ณ​ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการฯ (ตึก H.A. Slade) กรม​อุทยาน​แห่งชาติฯ

ประเด็น​หลักในการบรรยายครั้ง​นี้​ ประกอบด้วย​ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย SDG15 การพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการเชิงบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการใช้ประโยชน์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ​ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับหลักสูตร​ดังกล่าว​ จัดโดย​ กรมส่งเสริมคุณ​ภาพสิ่งแวดล้อม​เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล​ เสริมสร้างประสบการณ์และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของนักบริหารสิ่งแวดล้อมยุคใหม่​ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม​

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด