• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดี อส. แสดงความยินดีกับ นทท. เดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติครบ 155 แห่ง

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แสดงความยินดี และลงนามในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ (Passport to Thailand National Park) พร้อมมอบของที่ระลึก ให้แก่ คุณลักษมี วิลัยกุล ในโอกาสที่ได้เดินทางท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติครบทั้ง 155 แห่งทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 11 เดือน

โดย อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กล่าวขอบคุณ และขอชื่นชมที่ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติครบทั้ง 155 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งนับได้ว่าเป็นคนไทยคนที่สองที่สามารถพิชิตอุทยานทุกแห่งภายในระยะเวลา 11 เดือน ในนามของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอขอบคุณและอยากให้นำส่งสิ่งดีๆ ที่ท่านได้ไปพบเห็นเผยแพร่ให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะเยาวชนได้รับรู้เพื่อจะได้ปลูกจิตสำนึกและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลูกหลานในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด