วันอังคาร, มกราคม 18, 2022

SMART PATROL

มอบใบประกาศปิดการฝึกอบรม เสริมประสิทธิภาพลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol)

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 นางสาววีรยา โอชะกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12...

สบอ. 14 (ตาก) ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol)

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสันธาน มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ...

อุทยานฯดอยหลวงลาดตระเวนเชิงคุณภาพ พบซากเม่นถูกชำแหละน้ำหนักกว่า 6 กก.

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง รายงานว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลป่าหุ่ง...

อุทยานฯหมู่เกาะสุรินทร์ ลาดตระเวนพบฝูงวาฬเพชฌฆาตดำ 30 ตัว โผล่เกาะตอรินลา

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายอาทิตย์ ขยันกิจ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่สายตรวจอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์...