วันพฤหัสบดี, กันยายน 23, 2021

SMART PATROL

อุทยานฯดอยหลวงลาดตระเวนเชิงคุณภาพ พบซากเม่นถูกชำแหละน้ำหนักกว่า 6 กก.

0
วันที่ 6 มิถุนายน 2564 นายนพพร ประทุมเหง่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง รายงานว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ตรวจพบการกระทำผิดซึ่งหน้าแต่ผู้กระทำผิดอาศัยความชำนาญในพื้นที่หนีไปได้ จึงตรวจยึดของกลาง ซากเม่น น้ำหนักรวม 6 กก. พร้อมอุปกรณ์การกระทำผิดจำนวน 8 รายการ เหตุเกิดบริเวณสันเขาทางทิศเหนือดอยจิกจ้อง...

อุทยานฯหมู่เกาะสุรินทร์ ลาดตระเวนพบฝูงวาฬเพชฌฆาตดำ 30 ตัว โผล่เกาะตอรินลา

0
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายอาทิตย์ ขยันกิจ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่สายตรวจอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) โดยขณะลาดตระเวนถึงบริเวณเกาะตอรินลา ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่ได้พบฝูงวาฬเพชฌฆาตดำ (False Killer Whale) ประมาณ 30 ตัว กำลังว่ายอยู่บริเวณดังกล่าว สำหรับวาฬเพชฌฆาตดำ False...