วันพฤหัสบดี, กันยายน 23, 2021

หน้าแรกข่าวผู้บริหารข่าวผู้บริหารกระทรวง ทส.

ข่าวผู้บริหารกระทรวง ทส.

รัฐมนตรีฯ ‘วราวุธ’ บันทึกเทปรณรงค์อนุรักษ์เสือโคร่ง เนื่องในวันเสือโคร่งโลก 2564

0
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส) บันทึกเทปเนื่องในวันเสือโคร่งโลกประจำปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งวันเสือโคร่งโลกนั้นจะตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี แต่เนื่องจากขณะนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ทำให้ไม่สามารถจัดงานเพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจมาร่วมงานได้โดยตรง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงปรับเปลี่ยนการจัดงานแบบวิถีใหม่...

กรมอุทยานฯ ​ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

0
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร...

ไทยเฮ! มติคณะกรรมการมรดกโลก ขึ้นทะเบียน ‘กลุ่มป่าแก่งกระจาน’ เป็นมรดกโลก

0
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กว่า 6 ปี ที่ประเทศไทยมุ่งมั่น ผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน และเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก โดยมีการนำเสนอมาแล้วถึง 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ....

ปลัด ทส. เปิดเสวนาออนไลน์ “การขับเคลื่อนฮาลา-บาลาสู่มรดกโลก” ชื่นชมประชาชนหวงแหนผืนป่า

0
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การขับเคลื่อนฮาลา-บาลาสู่มรดกโลก : โอกาส/ปัญหาอุปสรรค/เสียงจากพื้นที่” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Video Conference ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อประสานความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการจัดทำแผนงานการขับเคลื่อนฮาลา-บาลา ไปสู่การเป็น มรดกอาเซียน...

ทส. ยันพร้อมร่วมมือ IUCN และทุกองค์กร เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

0
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวกรณี ประเทศไทยเตรียมถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ IUCN รวมถึงจะถอนการเสนอป่าแก่งกระจานจากการขึ้นเป็นมรดกโลก นั้น จากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า กรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ประเทศไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงพร้อมให้ความร่วมมือกับ IUCN...

รมว.ทส. แถลงความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาแก่งกระจาน มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อเนื่อง

0
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานแถลงข่าวเรื่องความก้าวหน้าการดำเนินการของไทยในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนกระเหรี่ยงในพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยมี นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น...

รมว.ทส. ตรวจความพร้อมอุทยานฯสิรินาถ รับคณะนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิด Phuket Sandbox

0
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ และนายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) ต้อนรับผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”

0
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับคณะของ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์...

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก สั่งพัฒนาคอกยีราฟแหล่งท่องเที่ยวของสุพรรณบุรี

0
วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ตรวจเยี่ยมบริเวณโซนสวนสัตว์ ภายในบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งอยู่ในการดูแลของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า นายบรรพต...