• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมผู้นำระดับสูง พร้อมขับเคลื่อนความมั่นคงด้านสุขภาพโลก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย นายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา นางสาวจินตนา บุพบรรพต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยด้านพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมผู้นำระดับสูง (GHSA Leadership Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Steering Group of Global Health Securty Agenda) กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก ครั้งที่ 3 (The 3’d GHSA Steering Group Meeting) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2564 และการประชุมผู้นำระดับสูง (GHSA Leadership Meeting) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้หัวข้อ “GHSA Leadling roles on global health security and utilizing experiences during COVD-19” เพื่อให้การขับเคลื่อนงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกบรรลุเป้าหมายตามกรอบการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด