• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อุทยานฯเขาสก จัดกิจกรรมปลูกป่าและป้องกันไฟป่า แปลงพิสูจน์สิทธิตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานฯ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายวิโรจน์ โรจนจินดา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก พร้อมด้วยนายวราวุธ แสงทอง หัวหน้าเขตจัดการที่ 3 (บ้านตาขุน) นายอเนตฐา อุ้ยกิ้ม  หัวหน้าเขตจัดการที่ 1 (เขาสก) และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสก ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บริเวณบ้านปากซวด หมู่ที่ 6 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แก่ อำเภอบ้านตาขุน,สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 416 นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านตาขุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง ประธานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนบ้านปากซวด กำนันตำบลพะแสง กำนันตำบลเขาพัง กำนันตำบลเขาวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านปากซวด สมาชิกสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.อส.) และราษฎรพร้อมทั้งได้ร่วมปลูกต้นไม้ในแปลงรับแจ้งพิสูจน์สิทธิตามมาตรา 64 ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 โดยมี นายวีรยุทธ ขนุนนิล นายอำเภอบ้านตาขุน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด