• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Update! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี 2564

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   กลุ่มตรวจสอบภายใน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   กองนิติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ปาและพืชป่าตามอนุสัญญา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารงานกลาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    สำนักแผนงานและสารสนเทศ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักอุทยานแห่งชาติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) / สอบปฏิบัติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) / สอบปฏิบัติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) / สอบปฏิบัติ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด