• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ ร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (One Map)

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2564) นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ พร้อมด้วย นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เข้าร่วม​การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการทำงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายจงคล้าย​ วรพงศธร รองปลัดกระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เป็น​ประธาน​การประชุม​ ณ ห้องประชุมชั้น​ 4​ อาคาร​อเนก​ประสงค์​ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยที่ประชุมได้พิจารณา แผนดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตรา ส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทส. ได้แก่ อส. ,ปม. และ ทช. ของกลุ่มจังหวัดที่ 3 ประกอบด้วย นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ สระแก้ว สุรินทร์ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ และ เลย เพื่อนำจังหวัดที่ดำเนินการแล้วเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการ One Map ทราบในวันที่ 15 พ.ย. 2564 พร้อมกลุ่มจังหวัดที่ 2 และแผนดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4000 และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินที่อยู่ให้ความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด