• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยาน​ฯ บูรณาการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม ใช้งบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายสมหวัง​ เรือง​นิ​วัติ​ศัย​ รองอธิบดี​กรม​อุทยาน​แห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และ​พันธุ์พืช​ เป็น​ประธาน​การประชุมการบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายบำรุง แสงพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนัก​อนุรักษ์​และจัดการ​ต้นน้ำ พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ ด้วงโยธา ผู้อำนวยการสำนักสนองงานพระราชดำริ นายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วม​การประชุม​ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยที่ประชุมได้ชี้แจงการบูรณาการ การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2565 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้านชุมชนเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการบริหาร จัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างมีส่วนร่วม ลดความซ้ำซ้อนในการรับเงินอุดหนุนรายจ่ายอื่นของหมู่บ้าน /ชุมชนเครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านชุมชนเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การป้องกันรักษาพื้นที่ การป้องกันไฟป่า การฟื้นฟูและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ป่า และการแก้ไขปัญหาด้านสัตว์ป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด