• ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ • สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ จัดการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ 2564​

วันที่ 31ตุลาคม​ 2564 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชุติเดช กมนณชนุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง และนายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจความเรียบร้อย การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งทั่วไป 27 สายงาน สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต และอาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564โดย มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 2,761ราย จากผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน จำนวน 7,751 ราย

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ และได้ดำเนินการจัดสอบในรูปแบบ NEW NORMAL โดยปฏิบัติการ​ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด DMHTTA อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โค​โร​นา ​2019​ (COVID​-19)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด